EFFERTIV NEDDELING BASERET PÅ 100 ÅRS ERFARING

BHS Biogrinder - Optimal udnyttelse af biomasser

BHS er en af verdens førende producenter af neddelingsmaskiner med over 100 års erfaring fra recyclings- stenbruds- bjerg- & mineindustri. Alle BHS maskiner er således konstrueret til ekstreme belastninger og med servicevenlighed for øje.

Øger gas produktion markant

Forsøg gennemført af Research Center for Agriculture i Weihenstephan viser et signifikant øget gasudbytte når biomassen neddeles i Biogrinderen. I kraft af biomassens findelte struktur øges overfladen dramatisk, hvorved bakterierne hurtigere kan omsætte materialet.

Ingen flydelag & lavere driftsomkostninger

Utallige forsøg viser at hele anlægget kører væsentlig bedre når biomassen findeles før den kommer ind i anlægget.
Effektforbruget og slitagen på rørværker og pumper reduceres betragteligt. Ligeledes elimineres tilstopninger af varmevekslere og problemer med flydelag effektivt.

Kapaciteter op til 8 ton/time

Biogrinderen er velegnet til stort set alle typer af biomasser. Neddelingsgraden kan let og hurtigt tilpasses de enkelte biomasser. For at opnå størst mulig fleksibilitet kan hamrene monteres i to niveauer. Biogrinderen leveres i to størrelser med hhv. 55 og 75 kW motorer for kapaciteter op til 8 t/h.

vendor logo
BHS Biogrinder - Optimal udnyttelse af biomasser product image

Rotor beskyttet af topplade

Den ovale rotor er forsynet med topplade som leder biomassen ned mellem rotoren og ydervæggen. Toppladen beskytter rotoren mod slid og er let udskiftelig.

Hamre genererer luftstrøm

De skrå hamre i specialhærdet manganstål virker som en propel og genererer en nedadgående luftstrøm som hjælper biomassen igennem.

Effektivt neddeling

Hamrene kværner biomassen mod listerne der er monteret på svøbet. De specialhærdede lister er monteret med udvendige bolte for let og hurtig udskiftning.

Biomassen presses ud

Den neddelte biomasse presses ud af udløbsåbningen hvor den falder ned i en snegl eller pumpe, afhængig af anlægsdesign.

Teknisk opbygning / funktion image

Teknisk opbygning / funktion

1 Rotor
Maskinen er opbygget med en kraftig hurtiggående rotor, hvorpå der er monteret op til 4 udskiftelige hamre. En stor specialhærdet topplade med påsvejst hårdmetal sikrer at biomassen ledes ud til hamrene.

2 Hamre
Hamrene er designet således at der opnås optimal neddeling med mindst muligt effektforbrug. I kraft af den skrå udformning genereres en nedadgående luftstrøm.

3 Enkel service
De store serviceluger giver særdeles gode adgangsforhold til inspektion og service.

4 Hydraulisk smøresystem
Maskinen leveres standard med et automatisk hydraulisk tryksmørresystem som sikrer at lejer og transmision altid arbejder under optimale forhold.

5 Vibrationssensor
En justerbar vibrationssensor sikrer at maskinen stoppes såfremt der kommer et fremmedlegeme. Herved sikres det at eventuelle fremmedlegemer ikke ledes videre til efterfølgende pumper m.m.

Typisk opstilling af Biogrinder i system for kranfyldning

Typisk opstilling af Biogrinder i system for kranfyldning
Servicevenlig opstilling

Hammermøllen placeres på gulvet hvilket giver ideelle serviceforhold. Vibrationsdæmpende maskinsko dæmper vibrationer.

Udtrækssnegl under møllen

Udtrækssneglen under møllen snegler biomassen til mikserpumpen hvor den blandes med gylle og pumpes ind i reaktoren.

Magnetsystem

Over møllen placeres en kraftig permanent magnet som effektivt tilbageholder uønskede metaldele. Magneten serviceres let via serviceplatformen.

Har du spørgsmål?

Få mere at vide omkring
Hammermøller og BHS Biogrinder fra Lobe

Vores tekniske salgspersonale ser frem til jeres henvendelse!