Lobe ApS’s privatlivspolitik

Lobe ApS’s privatlivspolitik oplyser om hvorledes Lobe ApS indsamler, bruger, vedligeholder og videreoplyser information fra brugere af www.lobe.dk.

Hos Lobe ApS bestræber vi os på at være en ansvarlig Privacy By Design virksomhed/platform. Derfor indsamler og/eller behandler vi ikke brugerdata fra eller om de brugere som besøger websitet lobe.dk. Af samme grund benytter vi ej heller de kontaktoplysninger som du sender til os fra lobe.dk kontaktformularer, til andre formål end, at kontakte brugere, efter disse har anmodet om at blive kontaktet. Derfor vil du ikke få tilsendt e-mail kampagner, nyhedsbreve m.v. efter du udfyldt en af de kontaktformularer som du finder rundt omkring på websitet lobe.dk.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Uanset hvor godt vi forsøger det, kan vi dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter formålet er ophørt.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Kontakt os vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Lobe ApS, skal du rette henvendelse på [email protected] eller telefon +45 61629216. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Websitet ejes og drives af

Lobe ApS

Fabriksvej 13-15

DK-6580 Vamdrup

TLF. 76 84 34 84

CVR. Nr. 29833966

Sidst opdateret den 22 December 2018