Professionel rådgivning og projektering

ÉN LEVERANDØR - ÉT ANSVAR

Eksempel på pumpeunit fra engineering afdeling image

Komplette systemer/units ihht. kundens ønsker

Vi leverer ikke blot pumper/maskiner, men komplette systemer/units i henhold til kundens specifikke ønsker.

I tæt samarbejde med kunden udarbejder vi komplette løsninger hvor alle maskiner / komponenter er afstemt til hinanden. Herved har kunden kun én kontaktperson og undgår efterfølgende tvivl om hvem der har ansvar for hvad.

Engineering ydelser

  • 3D tegninger i Inventor med Vault filstyringsdatabase

  • Rørdesign, herunder gasudluftning, trykstød & selvrensning m.m.

  • Tryktabsberegninger, også med højviskøse & thixotropiske medier

  • Energiberegninger, herunder frekvensstyring m.m.

  • Udarbejdelse af PI-diagrammer

  • Styringsbeskrivelser

  • ATEX certificering

  • Udarbejdelse af risiko analyser

  • Udarbejdelse af komplette dokumentationspakker

  • CE mærkning af anlæg


Doseringsunit med magnetkoblede pumper image

Doseringsunit med magnetkoblede pumper

Eksempel på komlet doseringsunit med magnetkoblede tandhjulspumper fra Scherzinger, bestykket med filter, masseflowmålere og trykovervågning m.m.

Vi udfører komplette systemer inklusiv PLC styring, tests og indkøring samt komplet dokumentationspakke med 3D tegninger, risikoanalyse og CE mærkning. I vore systemløsninger anvendes udelukkende internalt repræcenterede producenter med globalt service netværk.

Vi overbeviser dig gerne med en pumpesnak på højeste niveau...

Kontakt os for et uforpligtende forslag på en skræddersyet løsning til din proces!


Pumpe units til beredskabsstyrelsen image

Pumpe units til beredskabsstyrelsen

Lobe projekterede og leverede to store selvansugende dieseldrevne pumper til Beredskabsstyrelsen.

Pumperne leverer ca. 18.000 l/min.

Pumperne blev projekteret og leveret i henhold til Beredskabsstyrelsens kravspecifikation med automatisk styring, arbejdslys og over vågning m.m. Trailerne er specialdesignede og synet udrykningsbrug med blå blink.

Beredskabsstyrelsen


Eksempler på pumpeunits

Pumpeunit til rafinaderi

Pumpeunit med styring leveret til stort internationalr rafinaderi. Hele uniten er godkendt for ATEX Zone 1.

Fyldestation for sovse

JEC skruespindelpumpe med påbygget frekvensomformer. Anvendes som transportabel fyldestation for sovse.

Drænpumpe til flyvestation

BÖRGER lænsepumpe monteret på trepunktsstel for hurtig transport med Unimog. Anvendes til fjerning af smeltevand der generer flytrafikken.


Moderne IT sikrer systematik & effektivitet image

Moderne IT sikrer systematik & effektivitet

REVISIONS / DOKUMENT STYRING & SPORBARHED

Ved udarbejdelse af projekter er det af afgørende betydning af der er styr på dokumentationen med revisioner og serie numre m.m.

Vi arbejder i de nyeste IT systemer. CAD tegninger udarbejdes i 3D med Inventor/Vault. Lager & projekter m.m. styres professionelt i Navision. Alle maskiner som indgår i projekter registreres med serienummer.


KOMPLETTE UNITS MED STYRING ELLER STYRINGSBESKRIVELSE

Pumpeunits leveres oftest komplet med styring. I tilfælde hvor kunden ønsker at integrere styringen af anlægget i en eksisterende styring, udarbejder vi, i tæt samarbejde med kundens eksperter, styringsbeskrivelser. Efterfølgende deltager vi ved opstart & indkøring af anlægget.

Pumpeanlæg som leveres med styring kan, hvor det er ønsket, funktionstestes på vor certificerede test bænk.